Предприемач в мрежовият маркетинг VS нормалната работа

Разликата между това да бъдеш предприемач в млм и да си нормален работник

 

Откакто мрежовият маркетинг се е появил като иновативна алтернатива на традиционния бизнес, по цял свят съществуват спорове за това коя от двете е най-добрата форма за работа, развитие и просперитет

Да си предприемач в мрежовия маркетинг безспорно притежава редица предимства пред т.нар. “нормална работа” като способ за развитие на бизнес и печелене на пари.

Предприемачеството в МЛМ дава възможност на всеки, без значение какъв е досегашния му опит, да се развие в бизнеса и да изкачи всички стъпала до върха, за да натрупа капитал и да промени към добро качеството си на живот.

Това е и основната причина да са несравними понятия работата в МЛМ и работата в традиционните бизнеси.

С една дума, традиционните бизнеси могат да научат много от ноу хауто на работа на мрежовия маркетинг.

Какво е да си МЛМ предприемач – плюсовете

 

Плюсовете да си МЛМ предприемач далеч не са един и два, но тук ще се спрем само на основните сред тях.

Очевидно едни от най-важните предимства са такива минималният стартов капитал, отсъствието на конкуренция, безрисковите инвестиции, бизнес възможностите в национален и международен мащаб, липсата на ограничения в заплащането, ненормираното работно време, дългосрочните перспективи, работата с доказани международни компании, множеството семинари, тренинги и обучения и т.н.

Богатият избор на компании, предлагащи качествени продукти също са голям плюс за работещите в областта на МЛМ.

В същото време отпада нуждата да наемате персонал, тъй като работите с независими сътрудници, работещи в екип, или да наемате помещения за офиси, складове и прочее от този род, тъй като компанията, с която работите има грижата за това.

Предприемачите от този бизнес работят предимно с хора, предлагат консултантските си услуги и обучават нови предприемачи, помагайки им на свой ред да създадат свой печеливш МЛМ бизнес.

Освен високите доходи обаче, предприемачът в мрежовия бизнес има реалната възможност да постигне свободата сам да определя работното и свободното си време и да си осигури високи стандарт и начин на живот.

Основни характеристики на обикновеният работник/чиновник

 

В цял свят е възприето за работник да се смята всеки, пряко свързан с дейности, услуги и производство, докато чиновникът или служителят е този, който отговаря за обслужването на дейностите на различните администрации и институции.

И двамата обаче са лица, които полагат наемен труд за някой друг срещу определено заплащане, което рядко е достатъчно и още по-рядко може да се промени в положителна посока, каквото и да се случи.

Според Кодекса на труда на Република България, работникът има право на възнаграждение за положен труд, 8-часов работен ден, 40 часа работна седмица и 20 дни платен годишен отпуск, а накрая – пенсията, която му се полага съгласно трудовия стаж и възрастта.

Тълковният речник пък пояснява, че работникът е „Човек, който работи, постоянно извършва някаква дейност, за да се прехранва“.

Каквото обаче да е казано и написано по темата за това кои са основните характеристики на обикновения работник, едно е сигурно – минусите от това са повече от плюсовете.

Работникът често може да бъде понижен по една или друга причина. Над него има строги йерархически нива от началници, които работят по-малко и вземат повече пари от него. 

В зависимост от бизнеса, в който е нает, той може да стане жертва на трудова злополука или да бъде отстранен от работа поради болест или напреднала възраст и надали има синдикат, който може напълно да защити правата му.

Обикновеният работник неизменно се амортизира физически или психически от ежедневната перспективна работа, при която няма практически никакви възможности за израстване или за увеличение на заплащането си. 

В крайна сметка ако изобщо докрета до пенсия, работникът или чиновникът в повечето случаи получават повече от мизерни възнаграждения за прослуженото време.

Работникът/чиновникът няма привилегията да работи в комфортен, млад и сплотен екип.

Поради всички тези причини, на мнозина от заетите в традиционните бизнеси често се налага да вземат заеми или да теглят кредити, които после трудно погасяват поради естеството на своите работа и заплащане на труда.

Работникът отдава труда си при строги графици на работа и стриктно работно време, без да може да планира свободното си време и разходите си.

Финансовите перспективи пред него са стеснени и нищожни и той кара от заплата до заплата и от аванс до аванс, рядко получавайки някакъв бонус и премия за усилията си.

Работникът/чиновникът няма практически и шансове да овладее своевременно нова и по-перспективна професия или да повиши квалификацията си по простата причина, че е зает ежедневно с тежък физически труд или съответно зад бюрото, а почивните му дни и свободното му време са силно ограничени.

В повечето традиционни бизнеси работникът/служителят често са жертва на своите пол, възраст, образование и характер на предните работни места в автобиографията си.

Малцина от тези работници и служители имат възможност за личностно и професионално развитие, както и за контакти и развитие на международно ниво.

Работата на работника/служителя почти никога няма творчески характер, така че да му доставя освен средства, но и удоволствие, както и морално и финансово удоволетворение от свършеното и постигнатото.

Да сравним предприемача в МЛМ и обикновения работник

 

Има една ясно изразена тенденция в последните години и тя се състои в това, че все повече предприемачи избират да се прехвърлят от традиционния бизнес към мрежовия маркетинг.

Идеята на всеки бизнес разбира се е, че съответния предприемач иска да преуспее и да спечели пари от този бизнес.

Целта е да създадете наистина действащ и ефективен бизнес, носещ добри доходи, а ако той има възможност да функционира автономно с помощта на добър и професионален екип, развивайки се и генерирайки печалби – още по-добре.

Всичко това най-ясно е изразено най-вече в областта на мрежовия маркетинг, където всеки сам планира работата и времето си, разширява своите контакти и набира все повече нови предприемачи, които развиват и разширяват екипа, давайки му нови измерения.

Когато бизнесът започне да работи за вас, а не само вие да работите за бизнеса си, значи сте наистина успешен предприемач и този бизнес обикновено се нарича МЛМ, а не традиционен бизнес.

Мнозина бизнесмени-традиционалисти дори и до днес , след години усилна работа и много вложени средства, не могат да проумеят как така техните бизнес модели, пазарите и нишите не водят до добри резултати, до развитие и до повишаване на печалбите.

Тези бизнесмени просто никога няма да получат пълно удоволетворение от работата си, да разкрият потенциала си и да повишат печалбите си и стандарта си на живот, по простата причина, че те все така робуват на стари схеми на работа и на остарели схващания за бизнеса, защото са се превърнали фактически в негови роби, в заложници.

Днешните предприемачи в областта на мрежовия маркетинг от своя страна, стъпват на дългогодишния опит на международно ниво на МЛМ бизнеса, работят с доказани компании от цял свят, сами изграждат своя екип и развиват системата си на работа и развитие. 

Те планират работния си процес така, че той едновременно да е автономен и развиващ се, като в същото време разширяват партньорствата си, повишават доходите си, подобряват качеството си на живот, разполагат свободно с времето си, учат се и се самоусъвършенстват в самия процес на работа.

Предприемачите в мрежовия маркетинг свободно ползват всички иновации в бранша и се възползват от възможностите както на директните контакти, така и на възможностите, които дава днешния информационен век като интернет, високи технологии, комуникации.

Чрез тях пък те навлизат в нови и неизследвани досега бизнеси, нови и по-ефикасни бизнес модели, нови ниши и пазари, нови контакти и партньорства.

МЛМ предприемачите пренебрегват общоприетите стереотипи и остарялото обществено мнение, както и остарелите бизнес модели и похвати, които дърпат традиционните бизнеси назад или поне ги водят до застой е неефективност в днешните динамични времена.

Възможността за нови контакти, за директна връзка с хората, за пълен контрол над бизнеса, екипа, целите и постиженията, са все плюсове, които не са за пренебрегване.

В крайна сметка все повече предприемачи от традиционния бизнес се ориентират към мрежовия маркетинг, защото те искат да съградят систематизиран бизнес, който позволява едновременно да имат повече пари, повече свободно време и по-голямо удоволствие от работата и живота.

Високата ефективност на мрежовия маркетинг също е немаловажна причина в тази посока, защото при него факторът финансов риск отсъства, а разходът на средства за стартирането и развитието на бизнеса са направо нищожни.

Не на последно място традиционните бизнесмени се трансформират с охота в предприемачи в мрежовия маркетинг, защото той също е дефакто бизнес, при това на едно по-висше стъпало. 

Това за тях е присъща среда и принципите на работа са им познати. И тук, както и в традиционния бизнес, съществуват и важат с пълна сила основните понятия като поставянето на реални цели, планирането, съставянето на бизнес планове, организацията, йерархията, екипността, мотивацията за работа, създаването на стратегия, метод и система за организиране на бизнеса.

Разликата за тези бизнесмени, които се прехвърлят от традиционните бизнеси в мрежовия маркетинг като нов за тях тренд с практически неограничени възможности и вече богати традиции, е, че при това те вече имат напълно реална възможност… да преуспеят. 

И да изведат бизнеса си на ново и по-високо ниво, носещо повече приходи и многократно по-високо удоволетворение от добре свършената работа.

Именно защото предприемачите в мрежовия маркетинг преуспяват много по-гарантирано, често и добре от тези, заети в традиционните бизнеси, аналитиците очакват в идните години в МЛН да се влеят нови хиляди амбициозни предприемачи, които също ще постигнат успех, ще забогатеят и ще разширят още повече параметрите на този перспективен бизнес на бъдещето…

Надявам се, че и този път ти научи нещо ново и аз успях да ти помогна по някакъв начин, защото моето желание, както винаги е вие да станете професионалисти в мрежовият маркетинг, тъй  като е доказано, че нашият бизнес предоставя възможност за един по добър живот на обикновения човек, като нас самите.

Чао и до следващият път!


ВАШЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА

РАБОТИ С МЕН

Моята цел не е просто да те запиша в бизнеса, а да те доведа до реални резултати!