Бизнесът, какъвто никога преди

  Въздействието на коронавируса (COVID-19) бе усетено от всички бизнес ниши.
 Милиони хора по света са принудени да работят дистанционно заради пандемията от коронавирус ,а сега експертите се питат дали този “по-необичаен от всякога бизнес ” ще се окаже бъдещето на работния процес, поне за онези, чиято работа не изисква да бъдат на определено място.


 Какви са дългосрочните последици от пандемията за развитите страни, непосредствено след като кризата приключи? 

 

  Още преди пандемията да бъде факт имаше множество дебати относно влиянието на технологиите върху бъдещето на работния процес.  Посланието беше ясно, бъдещето на работата не е предопределено, а от нас зависи как ще го модифицираме. По ирония на съдбата , това бъдеще се оказа по-близот очакваното, тъй като множество предприятия се принудиха да осъществяват дейността си дистанционно. Дистанционните виртуални срещи са нещо обичайно днес ,а икономическата активност на редица дигитални платформи се увеличи драстично. Целта бе една- да се ограничи разпространението на COVID-19,което революционализира установения начин на работа. С премахването на ограниченията въпросът, който си задават всички е – дали този „необичаен бизнес“ ще се превърне в „новата нормална реалност“.

  Няколко големи компании в страните с развити икономики вече потвърдиха, че това е голям и непланиран полет ,след който дистанционната работа – ще се превърне в стандартен начин за организиране на работния процес,а на служителите няма да се налага да пътуват отново до работа, освен ако самите те не го решат.


    Добра новина ли е това ?

 

  Новината може и да е повод за празник,но идеята за прекратяване на „службата“ със сигурност е пресилена. Изследванията сочат,че 27% от работниците могат да работят отдалечено – от дома си. Това не означава, че те ще продължат да работят отдалечено,но въпросът е как можем да адаптираме работните практики и да извлечем ползите от опита с дистанционната работа. Приложението им за работодатели и подчинени не позволява да се размива социалната и икономическа стойност на работното място като локация.
  След като отбелязваме иновациите в организацията на труда, които предотвратиха прекъсването на бизнеса по време на здравната криза, не можем да забравим, че мнозина ще загубят или прекратят работата си , тъй като пандемията спря изцяло някои отрасли.
За онези, които се връщат на работното си място, качеството на работа ще бъде ключов въпрос, по-специално безопасността и здравословната му експлоатация. 

   Какво може да се очаква след всичко това?  След пандемията, работници като тези във фабрика Addis Ababa , Етиопия ще искат да бъдат сигурни, че работното им място е безопасно. Степента на доверие в мерките, предприети от работодателите за осигуряване на безопасността на работните места, без съмнение ще окаже влияние върху завръщането на работа. Ангажирането с представители на профсъюзите, където има такива е задължително. Всичко от протоколите за социално дистанциране, мониторинг и тестване ,а и наличието на лични предпазни средства (ЛПС) трябва да бъде обсъдено, за да бъде постигнат успех.
  За заетите в икономиката на концертите и събитията, доставчиците на храна и работниците, които пътуват с цел риболов работата няма точен адрес. Тя е дейност, която не се характеризира с определен адрес, но от нея зависи месечният доход. Пандемията постави мнозина пред несигурния избор между гъвкавост и сигурност на доходите. Много от тези работници може да нямат дори право на отпуск по болест или осигуровки за безработица.Ето защо трябва да се включим в смелия нов свят и да гарантираме, че работата им се извършва при безопасни условия.


   Какво по-различно да очакваме при работните места в развиващите се страни?


  МОТ изчислява 60% спад в приходите на почти 1,6 милиарда работници в сивата икономика през първия месец на кризата. Това са служители,чиято дейност не позволява дистанционно осъществяване. Те трябва да се изправят пред невъзможния избор да рискуват живота или препитанието си. Някои държави приеха мерки за осигуряване на този основен доход, като същевременно се гарантира адекватна хигиена. Осигуряването на ЛПС за служителите и клиентите е една от най-разпространените мерки. Дружествата започват да оценяват ефективността на прехода към отдалечена работа ,а с това и способността си да се справят със сигурността на данните. Новите възможности позволяват разширяване на бизнеса отвъд границите на държавите. Всичко това ще остави траен белег върху заетостта в развиващите се икономики. 

  Дигиталната трансформация на бизнеса е придружена от неподозирани предимства и недостатъци. Тя предостави възможности на възрастните и по-опитни работници да удължат трудовия си стаж ,но наред с това остави без препитание тези в селскостопанските
общности. За много други, тя усили усещането за изолация и загуба на идентичност и цел. Социалната стойност на работата , достойнството и принадлежността, които произлизат от нея, не могат да бъдат заменени от виртуалните стаи, без значение колко небрежно е нашето облекло и колко по-ниски са оборотите ,с които работим.

 

   В каква степен пандемията ще провокира неравенството? 

  Макар пандемията да представлява повратна точка за дигиталната трансформация на работното място, тя също така разкри грешки под повърхността. Именно групите оглавяващи класациите за доходи са най-склонни да изберат да работят дистанционно, особено
когато тези от ниските позиции нямат избор,а това поражда осезаемо неравенство. Поглеждайки към бъдещето, където дигиталната онлайн  работа става новото нормално е логично търсенето на квалифицирани работници да нараства паралелно с техните заплати. Това е несъмнено едно от неподозиранине предимства. Приносът на професии, чиято дейност е свързана с грижата за останалите (например , учители и персонал в хранителни магазини) ще бъде по-високо ценен от преди. Въпреки това, много нископлатени работници, чиито заплати бяха в застой на фона на намаляващата власт на профсъюзите и променящите се трудови взаимоотношения, вероятно ще увеличат доходите си , тъй като редиците на безработните се увеличават.  
 
В исторически план икономическите сътресения, пандемиите и войните изострят неравенството. Остава един въпрос -дали това ще бъде сътресение, увеличаващо политическата и социална нестабилност ,или шок, който ни води към създаването на основите на по-справедливо общество. Отговорът му предстои да бъде изясняван. 
 
С този текст целим
да ви помогнем да проследите последствията от COVID-19. Нещо повече, за да заемете най-добрата позиция в управлението на бизнеса си и да бъде устойчив в бъдеще, запознайте се с гореизброените идеи. Сред тях ще откриете отговори-потвърдени от професионалисти по цял свят. Този обзор в свтовен мащаб ще подпомогне правилната Ви преценка,а с това прогнозирането и устойчивостта на бизнеса Ви по време на извънредни ситуации от всякакво естество.

Надявам се, че и този път ти научи нещо ново и аз успях да ти помогна по някакъв начин, защото моето желание, както винаги е вие да станете професионалисти в мрежовият маркетинг, тъй  като е доказано, че нашият бизнес предоставя възможност за един по добър живот на обикновения човек, като нас самите.

Чао и до следващият път!


ВАШЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА

РАБОТИ С МЕН

Моята цел не е просто да те запиша в бизнеса, а да те доведа до реални резултати!