Изкуството на продажбата

И нека продажбата започне, СЕГА!

Всеки един бизнес съществува само за едно – продажби, продажби, продажби.

Всеки се стреми да продава повече, да печели повече, да развива бизнеса си, да подобрява качеството си на живот и да управлява ефективно времето си

В последно време обаче по една или друга причина бизнесът отчита постоянно намаляване на продажбите, което води до финансови трудности.

Трябва да продаваме повече, но как да постигнем това?

Преди всичко трябва да познаваме добре инструментите, които ще ни помогнат да увеличим продажбите си, да предлагаме все по-добри и конкурентни продукти и услуги, да оптимизираме фирмените си разходи, да предлагаме разумни цени и да изградим добра и работеща дистрибуторска мрежа.

Хората, с които работим, също са от решаващо значение в този аспект, особено когато говорим за бизнес от типа на МЛМ. Мотивацията, добрият екип, планирането на дейността – това са също неща, които ще доведат до повишаване на обема на продажбите ни и до разширяване на нашия бизнес.

Как да продаваме повече?

Всеки бизнес се стреми към повече продажби и всеки мениджър намира своя собствен път към постигането на тази цел.

За да имаме ползотворни дългосрочни отношения със своите клиенти, партньори и колеги, ние трябва да заложим на коректността и взаимното доверие, които водят до лоялност и перфектни взаимоотношения. Ключов момент в това отношение е комуникацията.

Ако владеем правилата на добрата комуникация, това вече е стъпка в правилната посока по отношение на добрите продажби, по отношение на способността ни да убедим клиента да купи нашите продукти или услуги, да изградим взаимно доверие, да осъществим ползотворни контакти.

Добрите търговци могат да продадат буквално всичко.

Те просто трябва да познават в тънкости, това което продават, да са наясно с нуждите и желанията на клиентите, да откликват на потребностите им, да разрешават техните проблеми и да удоволетворяват техните потребности.

Ако мислите за клиента и не се стремите на всяка цена да му продадете нещо, от което той не се нуждае, няма да се подложите и на риска да му приберете парите еднократно и да загубите доверието му, а ще поставите основите на едни дълготрайни контакти, които само ще увеличат вашите продажби и печалбата ви.

Същото се отнася и до злословенето срещу конкурентите, което може само да ви изиграе лоша шега пред клиентите ви и ще осуети поредната продажба, а и може да рефлектира върху вас, бизнеса и репутацията ви в дългосрочен план.

Пазете лоялните си клиенти и привличайте нови!

Всеки бизнес разчита не само на новите пазари и възможности, а преди всичко и на своите лоялни клиенти. Лоялността се гради трудно и дълго, за нея трябва да се полагат специални грижи и да и се обръща специално внимание, ако искаме да запазим позициите си и в един момент да ги развием и разширим.

Лоялният клиент е в основата на всеки бизнес, едва след това идва възможността да стъпим на нови територии и да привлечем нови клиенти, за да увеличим още повече продажбите си и да развием още по-добре своя бизнес.

По-високите продажби гарантират растежа на бизнеса и са от основно значение за всяка фирма, без значение в кой сектор оперира тя.

За всяка компания е от огромно значение да има успешни продажби, но добрият мениджър ще си извлече поука и от неуспешните, за да става все по-добър и опитен търговец с все повече продажби и все по-добра печалба, стига да владее точните практики и инструменти за постигането на тази цел.

В крайна сметка успешен бизнес се прави с опит, добри контакти, изграждане на взаимно доверие и перфектна комуникация.

И тъй като клиентите са основното нещо за всеки бизнес, трябва да полагаме съзнателни усилия да ги разбираме, познаваме и обгрижваме. За да имаме добри продажби и без друго трябва да сме тотално наясно какво иска потребителя и да му го дадем. Трябва и да сме напълно наясно с качествата на предлаганите от нас продукти или услуги и да можем да ги презентираме максимално добре, за да си гарантираме продажбата им.

Колко точно струва нашият продукт и кое е най-важното за него? Защо нашият продукт е по-добър от другите на пазара и с какво превъзхожда продуктите на конкуренцията? Има ли някакви проблеми при ползването на продуктите ни и ако има – как да ги избегнем? Какво е мнението на останалите потребители за нашия продукт? Кои сме ние и какви са нашите цели, мисия и концепция?

Това са все въпроси, по които трябва максимално честно да осветлим своите потенциални и настоящи клиенти, за да си гарантираме продажби и добри взаимноизгодни взаимоотношения за в бъдеще.

Спазвайте основните правила при продажбите!

За да сме готови за това, да стимулираме продажбите и да развиваме своя бизнес, трябва да се подчиняваме на определени правила.

– Добро планиране и добра подготовка, съчетани с познаване на собствените ни продукти.

– Да продаваме само продукти и услуги, които са качествени и ценни за клиента.

– Конкурентна цена, съобразена с качествата на продукта и възможностите на клиентите.

– Силен маркетинг и агресивна реклама, постоянно промотиране на това,у което предлагате.

– Отношение към клиента, не само към лоялния, но и към новия или потенциалния.

– Редовен анализ на продажбите, пазарите, конкуренцията, таргета.

– Умна бонусна система за редовни клиенти, промоции, подаръци, отстъпки.

– Дългосрочен план за дистрибуция.

И все пак, въпреки всичко казано дотук, не бива да забравяме, че успешната продажба на нашите продукти, услуги или идеи, зависи в огромна степен от способността ни да създаваме контакти. Раздавайте визитки при всеки удобен случай, отговаряйте на всеки имейл, поддържайте комуникацията по телефона с клиентите, партньорите и колегите си и постоянно търсете нови комуникационни канали, за да достигнете до нови пазари, нови ниши, нови възможности и потребители, за да увеличавате постоянно своите продажби.

В същото време работете върху своите презентационни способности, върху умението ви да излагате кратко, ясно и образно това, което искате да кажете, върху знанията и опита си, които ще ви помогнат да бъдете още по-убедителни и ефективни в комуникацията със събеседниците си. Всичко това работи в една-единствена посока – продажби, продажби, продажби…

както навсякъде, и в тази  дейност, бизнесмените неизменно ще се сблъскат не един и два пъти с възражения или откровени откази. Това не бива да ви демотивира, напротив – избягвайте конфликтните ситуации и се постарайте да превърнете негативите в позитиви, които работят за вас.

Научете се в същото време да използвате дори и най-дребните трикове при продажбите, като например да предложите на клиента възможността за пакетни продажби, при което групирате няколко продукта в един пакет, или продажба по системата „купи едно, вземи две“. Може да използвате и прости трикове с доставките, предлагайки безплатна доставка при определени условия, да предлагате специални оферти или оферти на деня.

Само от вас зависи така да приласкаете, обслужите и заинтригувате клиента, че той в крайна сметка да купи, а и да продължи да купува за в бъдеще, като в същото време разпространява добри отзиви за вас, работата ви и вашите продукти сред своите близки, приятели, колеги или в социалните мрежи и специализираните форуми.

Опознайте потребностите на потребителите!

Всеизвестно е, че човек има осем основни задвижващи го потребности, които иска и се опитва ежедневно да задоволи. Това са оцеляването, храната и водата, освобождаването от страха, болката и опасността, сексуалното партньорство, удобните условия на живот, превъзходството, грижата и защитата на близките си, социалното одобрение.

Ако развивате правилно своя бизнес и своята бизнес философия, вие ще сте се съсредоточили и без друго върху тези потребности или поне върху някои от най-важните сред тях.

Опитът сочи още, че и най-добрите рекламни послания в света са съсредоточени именно върху тези потребности и търсят път към потребителя именно акцентирайки върху тях.

Ако потребителите се асоциират чрез тези потребности с вашите стоки и услуги, ако те могат да ги визуализират във въображението си, ако вие им предлагате адекватно разрешаване на проблемите им и повишаване на жизнения им комфорт, продажбите ви ще вървят нагоре, а бизнесът ви непрестанно ще просперира.

Ако комуникативните ви способности са на ниво и успеете да създадете достатъчно ярка и ясна представа за предлаганото от вас у клиента, вие ще го подтикнете да пожелае да задоволи своите желания и потребности чрез вашите стоки или услуги, да припознае вашия продукт като най-правилния и необходим за неговите собствени нужди.

Накарате ли клиента да повярва, че именно вашата стока ще им даде онова, което твърдите че дава, вие вече сте на крачка от успешната продажба. Остава само да призовете клиента към реално действие, към самата покупка, което е и вашата крайна цел.

За да преуспеете в бизнеса и да увеличите своите продажби, не е достатъчно само да познавате отблизо своите клиенти.

Трябва преди всичко да сте позитивни, да излъчвате добра енергия, добронамереност и компетентност по отношение на това, което вършите, а именно – вашия собствен бизнес и продуктите, които предлагате на потребителя.

В същото време не скъпете времето си за да опознаете и разберете всичко и то на експертно ниво, свързано с вашите услуги или продукти.

Ежедневно практикувайте презентацията си, така че да сте подготвен за всяка ситуация и всеки въпрос, свързан с предлаганото от вас.

При сделка се постарайте да въвлечете клиентите си в процесите по продажбата и не им позволявайте да се превърнат в пасивни наблюдатели.

Интересувайте се от клиента, от неговата история, име, занимания, нужди и потребности.

Създайте фронт на взаимно доверие и завържете диалог с клиента, включително и зрителен контакт, така че да се превърнете в равнопоставени страни в разговорите.

Постарайте се да сте максимално информирани за своите клиенти преди да пристъпите към самата продажба.

Подгответе се за възможни проблеми в сделката, за евентуално отрицание или отхвърляне и бъдете готови да се справите с тях на момента.

Не забравяйте, че правилното управление на времето е от огромно значение за всеки бизнес и то ще ви помогне да увеличите продажбите и приходите си.

Създайте си индивидуален стил на ръководене на бизнеса, на на разговор, на сключване на сделките и на преговори, без да копирате други авторитети от бранша.

Няколко инструмента, които ще ни помогнат в продажбите

Бизнесът днес се развива с бързи темпове, конкуренцията е ожесточена, а потребителят става все по-труден, капризен и взискателен.

Затова всеки мениджър трябва да е подкован здраво на теоретично ниво, за да може успешно да приложи на практика основните методи за правене на успешен бизнес, за повишаване на продажбите и за реализиране на високи печалби.

Днес бизнесмени, маркетолози и продавачи разполагат с надеждни инструменти, методи и стратегии, които им помагат в продажбите, най-вече на регулярно провеждани психологически изследвания на поведенческите нагласи на потребителя. Те позволяват да планираме бизнеса си в дългосрочна перспектива и да управляваме надеждно своите продажби и планирането на развитието на своя бизнес напред във времето.

Разбирайки психологическите нагласи на клиента, всеки добър мениджър е в състояние да прогнозира развитието на дейността си, да увеличи продажбите и печалбата си и да генерира по-висок приход, използвайки различни тактики и методи в своята работа.

Всеки сам намира възможно най-добрите работещи, печеливши и успешни пътища до клиента, но при всяко положение съществуват няколко основополагащи инструмента, метода и правила, които ще ви помогнат в работата и ще гарантират успеха ви във всяко бизнес начинание.

Ето някои от тях, които са широко разпространени в бизнес практиките.

На първо място, не забравяйте, че основната ви цел е повишаването на продажбите, така че посветете максимално много време именно на изкуството на продажбите. Един бизнес представлява съвкупност от множество дейности, а продажбите са важна част от всичко това и в крайна сметка цел, към която всеки добър мениджър се стреми постоянно. Поставете продажбите в своя фокус като приоритетна цел, като при нужда прехвърлите и делегирате част от задълженията в компанията на други хора. Безценният опит, който ни носят ежедневните преговори, реалните сделки и комуникацията с клиенти и партньори, ще ни помага и занапред в развитието на бизнеса и сключването на все повече успешни сделки.

Гледайте на всяка продажба като на услуга. Продавайки, се постарайте да откликнете на реална нужда на клиента, опитайте се да се поставите на негово място и му дайте възможността да припознае предлаганата от вас стока като това, към което наистина се стреми, така че в крайна сметка и двете страни по сделката да останат удоволетворени.

Презентирайте правилно предлаганото от вас. Недейте да обърквате понятията „продаване“ и „обясняване“. Ако просто изреждате достойнствата на вашата стока, без да се фокусирате върху най-добрите и страни и то тези, чрез които може да разрешите конкретния проблем или нужда на дадения клиент, значи сте поели в грешната посока. Добрата презентация вече е половин успешна продажба, стига да е направена адекватно, експертно и задълбочено, така че клиента да добие възможно най-пълна представа за достойнствата на продаваната от вас стока.

Постоянно актуализирайте списъка си с клиенти. Това е продължителен и непрестанен процес, който ще ви позволи винаги да имате актуални данни и контакти в архивите си. Това пък от своя страна ви гарантира добър старт в бъдещи преговори, сделки и потенциални продажби. Генерирането и натрупването на все повече постоянни, нови и потенциални клиенти във вашия „лийд“ ще ви позволи постоянно да се развивате и да работите по нарастването на вашите продажби и за в бъдеще.

Определете правилната си таргет група. Поставете фокуса на вниманието си върху точните потребители, които са склонни към покупки, имат финансовите възможности към това, както и интерес към стоките или услугите, които предлагате вие самите. Поддържайте комуникационните канали с тези клиенти и развивайте връзките и отношенията си с тях.

Не забравяйте лоялния клиент. Факт е, че именно постоянните, лоялните клиенти са основата и базата на всеки истински бизнес, а ние само надграждаме над тях, като ежедневно търсим новите възможности, пазарни ниши и потенциални нови клиенти, с които да заработим. Поощрявайте лоялните си клиенти, както и екипа си при всеки възможен случай и поддържайте отношенията на взаимно доверие между вас и тях.

Давайте на купувача по-малко възможности. Претрупването с информация и предложения може да доведе до блокаж, колебание и нерешителност всеки потенциален клиент, затова добре прецизирайте предложенията си и изведете на преден план най-доброто, което можете да предложите към конкретния момент на потребителите.

Не случайно маркетолозите, припомнят, че проучването на потребителските нагласи, извършено в Харвард в края на 50-те години на миналия век, сочи, че човек може да съхрани в паметта си максимум 7 предмета, които са му презентирани и ако вие му предложите по-голяма бройка от тази, той вече ще е забравил всички подробности за тези предмети и само ще затрудните избора му или направо ще го доведете до отказ да купува.

Предлагайте пакетни продажби. Обособяването на няколко от продуктите в един пакет за продажба е стар трик, който винаги работи. Предлагането на пакет от продукти на една цена, добавяйки към цената функции и добавки, които иначе няма как да бъдат купени отделно, обикновено устройва идеално купувачите и опростява нещата за продавача, носейки в същото време допълнителен приход, без това да е очебийно за потребителя. Плюс това по този начин продавача може да продаде продуктите, които иначе не се продават добре поотделно и залежават, а продавайки пакетно, той в същото време пести от разходи за маркетинга, рекламата и продажбата на всеки от тези продукти поотделно.

Правете отстъпки от цената. Една отстъпка винаги ще предизвика лоялност и доверие във вашите клиенти и ще ви помогне да утвърдите позициите си. Отстъпката в никакъв случай не означава да продавате на загуба, а е просто способ за привличането на внимание и за подтикването към сключване на реална сделка, която да удоволетвори в пълна степен и двете страни.

Гарантирайте безплатна доставка. Колкото и често да е символична, безплатната доставка на закупените от вас стоки ще бъде приета възторжено от потребителя. Безплатната доставка показва, че вие имате отношение към клиента и сте склонен на отстъпки в името на пълното му задоволяване, като в същото време това може да ви спести доста време, нерви и стрес.

Организирайте промоции, намаления, бонуси, игри. В зависимост от стоката или услугата, които предлагате, както и по начина, по който те излизат на пазара, може да заложите на регулярното организиране на различни промоции, намаления, бонуси, томболи или игри сред своите клиенти. Тази форма на агресивен маркетинг винаги привлича много внимание и ако я използвате правилно като маркетингов инструмент, е в състояние да ви гарантира множество нови клиенти, както и нарастване на вашите продажби.

Разработете дългосрочен бизнес план. Всеки уважаващ мениджър има готов разработен краткосрочен и дългосрочен план, по който се води при ръководенето и развитието на своя бизнесмен. Бизнес планът ще ви позволи да следите в перспектива своята работа, да следвате плътно предначертаните стъпки пред вашия бизнес, да следите ставащото на пазара, да сте наясно с потребителските нагласи и нивото на конкуренцията, както и със собствените си достижения до този момент и за в бъдеще.

Поставете си ясни график, фокус и цели. За да имате успех, поставете си ясни и реалистични цели, намерете своя фокус на работа и начертайте график, който да следвате в гоненето на поставените си задачи. Прегледното онагледяване на ритъма и цекъла на собствената ви работа, точно поставените задачи и реалистичните срокове за изпълнението им, ще ви улеснят максимално във вашата работа и ще ви помогнат да ръководите дейността си максимално най-ефективно.

Поддържайте обратна връзка с клиента. Обратната връзка с клиента, без значение дали той е постоянен, нов или потенциален, ще ви гарантира напред във времето отлични взаимоотношения и реална възможност за нови продажби. Дори да сте продали определена стока на един клиент, не губете обратната връзка и поддържайте следпродажбеното си обслужване на висота, за да запазите добра репутация и силни връзки с потребителите, от които всъщност зависи просперитета на вашия бизнес.

Анализирайте конкуренцията и пазара. Вашият бизнес не съществува във времето и пространството сам за себе си. Той е част от силна конкурентна среда в съответната ниша, както и част от самия пазар. Затова, ръководейки своите основни дейности, постоянно наблюдавайте и анализирайте развитието и постигнатото от своята конкуренция, както и ставащото на самия пазар, за да сте винаги в край с новостите и постиженията на другите представители на бизнеса.

Помогнете на клиентите да направят избор. Далеч не е рядкост потребителят да е объркан и нерешителен по отношение на това какво точно иска да купи, колко бюджет е готов да задели за покупката, кой от предлаганите модели да избере и т.н. Тук вашата роля е да го консултирате и заедно да стигнете до най-доброто решение. Като продават самите вие познавате най-добре съответните стоки или услуги, които предлагате, така че помагайки на клиента в неговия избор, вие помагате и на самите себе си да осъществите поредната успешна сделка.

Разработете техники за справяне с възраженията на клиента. Във всеки бизнес съществува реалната възможност да се сблъскате с възражения от страна на клиента. Научете се правилно да се справяте с тях, без да влизате в конфликт. Проявявайте разбиране и обяснявайте подробно достойнствата на предлаганото от вас. Ако се наложи да оборите или отхвърлите възраженията на клиента, направете го деликатно и обосновано, като си оставите вратичка за продължаване на преговорите, докато не доведете до успешен край конкретната сделка.

Наблегнете на следпродажбеното обслужване. Ефективното следпродажбено обслужване на клиентите е добра база за реализирането на повторни продажби и за поддържането на перфектни взаимоотношения с потребителите. Ако клиентът остане доволен от покупката и от последващото обслужване от ваша страна, при удобен случай той ще се върне за нова покупка и в същото време ще ви препоръчва на своите близки и колеги като коректен, внимателен и качествен търговец, на който може да се разчита във всеки един момент, а не само до самото сключване на конкретната сделка. Следбпродажбеното обслужване дава възможност да градите добра репутация и ви гарантира развитие на дейностите ви заради вашето отношение и фирмена политика, поставено в услуга на клиентите.

Използвайте новите технологии в работата си. Ако бизнесът ви позволява, възползвайте се в пълна сила от развитието на новите технологии, най-вече на интернет. Днес онлайн банкирането и покупките през интернет са доминиращ уклон в развитието на съвременния бизнес и за да не изостанете от конкуренцията, като в същото време се лишите от хиляди потенциални бъдещи клиенти, е добре да помислите за развитие и в тази посока. Интернет продажбите са огромно перо в наши дни и нито един сектор на бизнеса не е останал извън тях. Те ви дават нови възможности да увеличите своите продажби, да достигнете до все повече хора от цял свят, да разширите дейността си и да увеличите продажбите си.

Използвайте ефекта на примамката при ценообразуването. Той е възможен по простата причина, че потребителят най-често избира най-евтината представяна стока, макар в крайна сметка това да не е най-добрата сделка. Измамата на мозъка в този трик принуждава потребителя да се спре на конкретен продукт, на който самите ние искаме да се спре.

Примерно продаваме бира:

Малка бира – 2 лева.

Голяма бира – 5 лева.

В случая потребителите масово биха купили по-евтиния вариант.

Въвеждайки обаче примамка, купувачите веднага биха се насочили към нея:

Малка бира – 2 лева

Средна бира – 3.50 лева

Голяма бира – 5 лева

така болшинството от клиентите ще си купят средната бира с презумпцията, че правят изгодна сделка, лишавайки се от евтината малка бира и наглед много по-скъпата голяма бира.

Всички тези силни психологически инструменти ще ви помогнат да увеличите своите продажби, стига да боравите свободно с тях. В никакъв случай обаче не забравяйте, че вашата цел не е да манипулирате потребителя и да го принуждавате да купи стока, от която нямат нужда или да харчат повече от допустимото, а просто да увеличите собствените си продажби, като в същото време добавяте стойност и бъдете отговорни към клиента, създавайки лоялност.

Те ще ви помогнат да станете по-добри продавачи, да изучите тънкостите на успешните продажби, да повишите ефективността си, да усвоите нови методи, техники и инструменти, които ще ви помогнат да продавате повече, като ежедневно превръщате все повече потребители в реални нови клиенти.

Изкуството на продажбата

Всяка една форма на бизнес, на търговия, на продажби, е свързващото звено между производителя и потребителя.

Стара максима в това отношение е, че при продажбата, ние трябва да търсим мотива, да предложим стимул, решение на проблема на клиента, да задоволим неговите желания и потребности, защото не самият продукт, а ползата, която носи на клиента, фактически продава.

Цената също е от значение, но тя е променлива константа, за разлика от самата стойност на продукта, която е най-важната в една продажба.

В бранша казват, че ако не умееш да продадеш самия себе си, то ще трябва да продаваш за някой друг.

И тук идва на дневен ред изкуството да продаваш.

Както при всяко друго изкуство, и при продажбите има редица писани и неписани правила, закони, методи, стратегии, които трябва да спазваме ако искаме да сме успешни и да увеличим продажбите си и присъствието си на пазара.

Далеч не са рядкост продавачи, които пристъпват към сделката без да са достатъчно подготвени и мотивирани, които се отдават на импровизации и обикновено грешат, губят клиента, изпускат сделката, което пък води до спад в продажбите и приходите, намаляване на клиентите, застой на бизнеса.

Изкуството на продажбата в това отношение е съвкупност от знанията, опита, уменията и навиците, които усвояваме и усъвършенстваме с течение на времето, за да можем постоянно да ставаме все по-успешни, ефективни и печеливши.

Подтикнете потребителя към действие!

Да продадеш, това без друго означава най-вече да умееш да подтикнеш потребителя към действие, към покупка, към реална сделка.

Това обаче не трябва да става явно и агресивно, а незабележимо и с лекота.

Опитният предприемач знае, че до неотдавна беше напълно достатъчно само да изградиш отношения с клиента и дотам, докато днес тенденцията е да предизвикваме потребителите, да комуникираме с тях, да водим диалог, да ги съветваме и консултираме в сделката, за да стигне тя до успешен край и за да има продължение.

Всеизвестно е, че за да продаваш успешно, трябва да умееш да презентираш перфектно това, което продаваш пред потребителите.

За да бъде успешна една презентация, тя изисква усилена подготовка, добро познаване на материята, усвояване на психологическите подходи в контакта с клиента, познаване на всеки един продукт, който представяме и продаваме.

Целта на всяка добра прецентация е да успеем „да продадем себе си“, респективно – да продадем успешно продукта или услугата, които предлагаме на своите потребители.

, така че да достигнем до публиката, да я завладеем, да влезем в ума и, да открием нейните нужди и проблеми и да спомогнем за разрешаването им максимално добре.

Всичко това можем да постигнем като използваме целия инструментариум, посветен на това да увеличи нашите продажби, като предаваме важна и конкретна информация на клиента, като представяме продаваното от нас по възможно най-интелигентния, ненатрапчив и в същото време подробен начин.

Добрите комуникационни умения са от решаващо значение при една сделка, при един контакт с потенциалния клиент. Ако ние постигнем добро ниво на взаимно комуникация, ако обясняваме ясно и конкретно всичко но събеседника си, ако му предлагаме точно това, от което той има нужда точно в този момент, няма как да не се доближим максимално близо до приключването на една взаимноизгодна сделка, от която всички ще останат удоволетворени.

Всичко това е въпрос на перфектна подготовка, на много работа, на тренировки, обучения и натрупването на практически опит, който е безценен в тази област.

Комуникацията с всеки един клиент ни носи нови умения, нови спомени, нови познания, които можем да използваме при всяка от следващите си сделки, като се поучим от досегашните си грешки и като надграждаме позитивното, което сме усвоили по време на работата си при сключването на сделки и реализацията на успешни продажби.

Изкуството на продажбата не се учи за ден или два. Усвояването му е резултат от ежедневна работа, много труд и влагането на всички теоретични и практически познания, които добрият мениджър е длъжен да усъвършенства постоянно в себе си в процеса на своята работа.

Успешният търговец, който реализира все повече и повече продажби, е продукт на собственото си самоусъвършенстване и развитие, като по пътя си се ползва от всички достижения в тази област и  използва разнообразни методи, стратегии, тактики и инструменти за тази нелека цел, която е основополагаща за всеки един бизнес.

За да продаваме повече, ние трябва да се научим да добавяме и отнемаме стойност, да планираме стратегически и да надминем конкуренцията.

Използвайте всички стратегии и техники за успешни продажби!

Стратегиите, лостовете и механизмите за нарастване на ефективните продажби, трябва да се познават отблизо и в детайли, за да можем да ги използваме ефикасно и те да са работещи при всяка една сделка, към чието осъществяваме пристъпваме в дадения момент.

Ефективните техники за оказване на влияние върху потребителя, разбирането на потребителските нагласи и потребности, познанията за психологията на клиента – това са все ключови фактори, които ще ви позволят да работите успешно и да постигате все по-добри резултати в областта на продажбите.

В същото време не бива да забравяме, че ако запазите фокуса си върху правилната таргет група, всеки един реален клиент може да стане отправна точка за привличането на нови клиенти, а пряката конкуренция не е само пряка заплаха, а и потенциален източник за нови идеи и възможности, от които можем да черпим в развитието си.

Изкуството да продаваш успешно и да продаваш все повече и повече, стои в основата на успешните бизнеси в цял свят и не бива да се подценява като част от задълженията на всеки един предприемач, мениджър и бизнесмен, който иска да се развива постоянно, да увеличава продажбите си, да генерира печалби и да стигне до успеха.

Един от основополагащите пътеводители в развитието на всеки бизнес е станалата пословична книга „Изкуството на продажбата. Как да продаваме най-добре, за да успеем в живота.“ на Наполеон Хил, който е и сред първите писатели, работили в жанра на книгите за личен успех.

Хил ни учи как нашата способност да продаваме успешно е ключов момент от пътя ни към успеха. Практичният му поглед над това, как без значение какво точно е нашето поприще, ние трябва да сме подготвени и готови да бъдем успешни продавачи във всеки ключов момент от своя живот, е онагледен с редица примери, принципи, механизми и инструменти, които ни помагат в тази изключително сложна и важна дейност от работата на всеки бизнесмен.

Според Хил, всяка успешна личност в бизнеса притежава дадени конкретни качества, а тяхното изучаване и следване са гаранция за успех във всяко начинание.

За успеха ни са нужни повече от всичко друго силно лидерство, самомотивация, дисциплина и индивидуален успех, смята още писателят.

Мнозина препоръчват на всеки, който управлява собствен бизнес да прочете книгата „Изкуството на продажбата“, най-малкото защото книгата вече от десетилетия се е превърнала в класика в сферата на световния бизнес и се ползва с невероятен успех от мениджърите, предприемачите, продавачите и лидерите по цял свят.

Тъй като книгата е писана в годините на Голямата депресия, днешните трудни от икономическа точка времена представят сходни условия за работа, развитие и осъществяване на продажби, и е изключително полезна както за прохождащите в бизнеса, така и за професионалистите, които се стремят да се доусъвършенстват в тази област.

Бъдете креативни и мотивирани в работата си!

В „Изкуството на продажбата“ представителите на бизнеса ще намерят не само съвети от практиката, примери и съвети, но и силна мотивация да продължат напред.

Тя дава конкретни насоки за това как да се представим възможно най-добре на дадена бизнес среща, как да игнорираме всички негативни мисли от съзнанието на партньорите и клиентите си, как да управляваме своето време максимално ползотворно и ефикасно, как да работим ефективно и креативно, как да увеличим продажбите и печалбите си, как да улесним максимално клиентите си при вземане на крайното решение при сключването на сделка и при покупка, като в същото време разсеем неговите съмнения и отбием евентуалните му възражения..

В тази книга ще откриете примери, съвети и разсъждения в областта на продажбите в най-широкия смисъл на тази дума. Самият автор е имал предвид всяка продажба на материалните и нематериалните неща от живота ни, дори тази на знанията, уменията, характера и качествата ни, а не само продажбата на стоки и услуги.

Според него, само по този начин може да бъдат изградени основополагащи понятия като взаимоотношенията, сътрудничеството, идеите, създаването на работа, избирането на професия, благополучието, заработването или печеленето на пари.

„Всяка форма на усилие, чрез която даден човек убеждава друг да му сътрудничи, е вид продажба“, казва още в книгата си Наполеон Хил.

И още: „„Продаването е изкуството да посееш в ума на друг човек мотив, който ще провокира благоприятно действия… Продавачът става майстор благодарение на способностите си да кара другите хора да действат съобразно мотива без съпротива и търкане…Който овладее базовите принципи на убеждението, ще може успешно да продава, да преодолява препятствията, да надмогва съпротивата, да овладява и пренасочва“.

Като имаме предвид изкуството на продажбата, трябва да имаме предвид и опита на старите майстори в тази област, от които се учи всеки успешен мениджър, бизнесмен и предприемач днес.

Има цял низ от стратегии на успешните продажби, базирани на водещата роля и приноса от личните качества на продавача, на самовнушението, креативността, инициативността, концентрацията, излъчването и куп други личностни качества, характерни за майсторите в тази област, за тези, които неизменно увеличават своите продажби и довеждат сделките си до успешен край.

Надявам се, че и този път ти научи нещо ново и аз успях да ти помогна по някакъв начин, защото моето желание, както винаги е вие да станете професионалисти в мрежовият маркетинг, тъй  като е доказано, че нашият бизнес предоставя възможност за един по добър живот на обикновения човек, като нас самите.

Чао и до следващият път!


ВАШЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА

РАБОТИ С МЕН

Моята цел не е просто да те запиша в бизнеса, а да те доведа до реални резултати!